Kulturstöd 2014Vi är både stolta och glada

över att vi blivit beviljade kulturstöd.

“Med motiveringen att jazzkvällarna breddar och kompletterar stadens utbud har vi för år 2014 fått kulturstöd från Stockholms stad.”