CARLSHÄLLS GÅRD
Tel: 08-668 07 10

Karlshällsvägen 14
SE 117 33 Stockholm
Hitta hit>


Villkor vid fest och middagsarrangemang - 2023

1. Beställning

Senast 14 dagar innan angivet datum för arrangemangets början behöver beställaren lämna Carlshälls Gård besked om antalet deltagare samt avvikande kost/allergier. Senast 7 dagar innan behöver vi definitivt antal som vi fakturerar efter. Om så inte sker, och antalet personer blir mindre än i den bekräftade beställningen, debiteras det antal som angivits i beställningen. Beställningen bekräftas skriftligen av företaget. Extra timme 0100-0200 debiteras 3.145:- och 0200-0300 med ytterligare 6.295:-,  bokas senast två veckor i förväg. (2023 års priser). Det kommer en prisändring inför 2024

2. Avbokning

Om beställning annulleras, debiteras följande:

  • Eventuell avbokning skall ske skriftligen eller per e-post.
  • 0 - 30 dagar före arrangemanget: 100% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 31 - 60 dagar före arrangemanget: 75% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 61 - 90 dagar före arrangemanget: 50% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 91 - 180 dagar före arrangemanget: 25% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 7 - 12 månader före arrangemanget: 10 000:-

Detta gäller under förutsättning att Carlshäll inte får den bokade tiden återsåld med ett intäktsmässigt likvärdigt arrangemang. Eventuell avbokning skall ske skriftligen eller per e-post.

3. Betalning för privatpersoner

  • En bokningsavgift på 10.000 skall betalas vid bekräftad bokning och dras av mot arrangemangets slutfaktura.
  • En förskottsfaktura baserad på 75% av menypriset x uppskattat antal gäster skall betalas ca. 2 månader innan arrangemanget.
  • Slutfaktura per 10 dagar netto efter avslutat arrangemang.

4. Betalning för företag, organisationer och myndigheter

Faktura per 15 dagar netto i efterskott efter kreditprövning i förekommande fall.

5. Övrigt

Strejk, lockout, eldsvåda eller andra utomordentliga omständigheter utanför Carlshälls Gård AB:s kontroll, berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge något skadestånd. Carlshälls Gård AB förbehåller sig rätten att i avtalade priser göra de ändringar som kan föranledas av devalvering, revalvering eller myndigheters beslut om prishöjningar eller avgifter som pålägges Carlshälls Gård AB. Dessa regler gäller i den mån annan särskild skriftlig överenskommelse ej träffats. Utöver detta gäller, förutom p. 6 Avbeställning i densamma, Visita´s Allmänna Villkor av 2014-11-01 vilka bifogas denna bekräftelse och utgör till sin resterande del en del av denna bekräftelse. Vid eventuell avbokning/avbeställning gäller p. 2 ovan i detta dokument.

//Carlshälls Gård org.nr 556474-0222

 

 

Se våra filmer

Följ oss