CARLSHÄLLS GÅRD
Tel: 08-668 07 10

Karlshällsvägen 14
SE 117 33 Stockholm
Hitta hit>


Villkor för bokning av  fest och middagsarrangemang

1. Beställning

Senast 14 dagar innan angivet datum för arrangemangets början behöver beställaren lämna Carlshälls Gård besked om antalet deltagare samt avvikande kost/allergier. Senast 7 dagar innan behöver vi definitivt antal som vi fakturerar efter. Om så inte sker, och antalet personer blir mindre än i den bekräftade beställningen, debiteras det antal som angivits i beställningen. Beställningen bekräftas skriftligen av företaget.

Extra timme 0100-0200 debiteras 2.995:- och 0200-0300 med ytterligare 5.995:-, bokas senast två veckor i förväg.

2. Avbokning

Om beställning annulleras, debiteras följande:

  • Eventuell avbokning skall ske skriftligen eller per e-post.
  • 0 - 30 dagar före arrangemanget: 100% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 31 - 60 dagar före arrangemanget: 75% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 61 - 90 dagar före arrangemanget: 50% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 91 - 180 dagar före arrangemanget: 25% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 7 - 12 månader före arrangemanget: 10 000:-

Detta gäller under förutsättning att Carlshäll inte får den bokade tiden återsåld med ett intäktsmässigt likvärdigt arrangemang.

3. Betalning för privatpersoner

En bokningsavgift på 10.000 betalas vid bekräftad bokning och dras av mot arrangemangets slutfaktura.

En förskottsfaktura baserad på 75% av menypriset x uppskattat antal gäster betalas ca. 2 månader innan arrangemanget.

Slutfaktura per 10 dagar netto efter avslutat arrangemang.

4. Betalning för företag, organisationer och myndigheter

Faktura per 15 dagar netto i efterskott efter kreditprövning i förekommande fall.

5. Övrigt

Strejk, lockout, eldsvåda eller andra utomordentliga omständigheter utanför Carlshälls Gård AB:s kontroll, berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge något skadestånd. Carlshälls Gård AB förbehåller sig rätten att i avtalade priser göra de ändringar som kan föranledas av devalvering, revalvering eller myndigheters beslut om prishöjningar eller avgifter som pålägges Carlshälls Gård AB.

Dessa regler gäller i den mån annan särskild skriftlig överenskommelse ej träffats. Utöver detta gäller, förutom p. 6 Avbeställning i densamma, Visita´s Allmänna Villkor av 2014-11-01 vilka bifogas bekräftelsen och utgör till sin resterande del en del av den. Vid eventuell avbokning/avbeställning gäller p. 2 ovan.

//Carlshälls Gård org.nr 556474-0222

 

 

Se våra filmer

Följ oss