CARLSHÄLLS GÅRD
Tel: 08-668 07 10

Karlshällsvägen 14
SE 117 33 Stockholm
Hitta hit>


Bestämmelser gällande Fest och Middagsarrangemang 2020

Carlshälls Gård AB org.nr 556474-0222


Beställning

Senast 14 dagar innan angivet datum för arrangemangets början behöver beställaren lämna Carlshälls Gård besked om antalet deltagare samt avvikande kost/allergier. Senast 7 dagar innan behöver vi definitivt antal som vi fakturerar efter. Om så inte sker, och antalet personer blir mindre än i den bekräftade beställningen, debiteras det antal som angivits i beställningen. Beställningen bekräftas skriftligen av företaget. Extra timme 0100-0200 debiteras 2.850:- och 0200-0300 med ytterligare 3.850:-, bokas senast två veckor i förväg.

Avbokning

Om beställning annulleras, debiteras följande:

  • 0 - 30 dagar före arrangemanget: 100% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 31 - 60 dagar före arrangemanget: 75% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 61 - 90 dagar före arrangemanget: 50% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 91 - 180 dagar före arrangemanget: 25% av beräknad totalkostnad för arrangemanget.
  • 7 - 12 månader före arrangemanget: 10 000:-

Detta gäller under förutsättning att Carlshäll inte får den bokade tiden återsåld med ett intäktsmässigt likvärdigt arrangemang.
Eventuell avbokning skall ske skriftligen eller per e-post.

Betalning för privatpersoner

  • En bokningsavgift på 10.000 betalas vid bokning inom 12 månader före och dras av mot arrangemangets slutfaktura.
  • Vid bokning längre i förväg än 12 månader är bokningsavgiften 5.000:- vid bokningstillfället och ytterligare 5.000:- 12 månader innan.
  • En förskottsfaktura baserad på 75% av menypriset x uppskattat antal gäster betalas ca. 2 månad innan arrangemanget.
  • Slutfaktura per 10 dagar netto efter avslutat arrangemang.

Betalning för företag, organisationer och myndigheter

  • Faktura per 15 dagar netto i efterskott efter kreditprövning i förekommande fall.

Övrigt

Strejk, lockout, eldsvåda eller andra utomordentliga omständigheter utanför Carlshälls Gård AB:s kontroll, berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd i någon form. Carlshälls Gård AB förbehåller sig rätten att i avtalade priser göra de ändringar som kan föranledas av devalvering, revalvering eller myndigheters beslut om prishöjningar eller avgifter som pålägges Carlshälls Gård AB .Dessa regler gäller i den mån annan särskild skriftlig överenskommelse ej träffats.

Carlshälls Gård AB. Karlshällsvägen 14, Långholmen, 117 33 Stockholm. 08-668 07 10
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - www.carlshallsgard.se

Se våra filmer

Följ oss